Scurt istoric

Imediat după constituire, Asociaţia Română de Endodonţie (ARE) a fost acceptată ca membru titular al Societăţii Europene de Endodonţie (ESE), iar preşedintele său, Prof.Dr.Andrei Iliescu, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale şi şeful Catedrei de Endodonţie din UMF “Carol Davila” Bucureşti până în 2008, a primit recunoaşterea ca membru certificat al Societăţii Europene de Endodonţie (ESE).

In cadrul activităţilor Societăţii Europene de Endodonţie, Asociaţia Română de Endodonţie (ARE) a participat la elaborarea normelor de recunoaştere a specialităţii de endodonţie în ţările afiliate UE şi a programelor curriculare de endodonţie pentru învăţământul universitar şi postuniversitar.

Membrii Asociaţiei Române de Endodonţie au impulsionat modernizarea practicii endodontice prin sprijinirea desfăşurării programului de studii postuniversitare de 2 ani de Masterat in endodonţie, care a debutat în 2005 în UMF „Carol Davila” Bucureşti, ca şi prin acreditarea Prof.Dr.Andrei Iliescu ca responsabil naţional al programului de pregătire, cu durata de 6 luni, pentru obţinerea atestatului de studii complementare în Endodonţie, aprobat prin ordinul MS 418/2005.

O dată cu crearea Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR) precum şi a înfiinţării rezidenţiatului în specialitatea de endodonţie, Asociaţia Română de Endodonţie (ARE), fiind recunoscută de societatea europeană de profil, a colaborat cu instituţiile abilitate la întocmirea şi avizarea Ghidului de practică endodontică pentru medicii dentişti.